THSK1041: (1pc) White: Black Feather Kimono Jacket